Herkent u dit?

U heeft een kind op de basisschool en het gaat niet lekker. School geeft aan dat er zorgpunten zijn, ondergemiddelde toets resultaten, niet “ mee kunnen komen”, “jong in gedrag”. Daarnaast maakt u of de school zich ook zorgen om het welzijn, uw kind heeft niet veel plezier in naar school gaan of huiswerk maken. Is in zichzelf gekeerd, raakt in paniek bij toetsen, komt vaak moe uit school of voelt zich buitengesloten. Zelf kent u uw kind het beste. U maakt zich zorgen, want u weet dat uw kind meer kan dan het laat zien.  Erg vervelend voor u maar ook voor uw kind. Het geeft een machteloos gevoel en u voelt zich misschien wel alleen staan of niet gehoord door de omgeving en de bevoegde instanties.

Professionele extra hulp kan het verschil maken!

Ondanks alle goede bedoelingen wil de extra zorg die school biedt in de klas of er buiten niet voldoende helpen. Dan kan een extra zetje in de rug een groot verschil maken.  Een ander perspectief op de problematiek, een andere manier van aanbieden kan soms een wereld van verschil zijn. Maar er kunnen ook complexere onderliggende factoren een rol spelen. Wist u bijvoorbeeld dat veel kinderen (vaak met dyslectische kenmerken) problemen hebben met de samenwerking van de ogen, of dat zij denken in beelden, terwijl de lesstof daarop niet aansluit. Deze problemen zijn goed aan te pakken en leveren in relatief korte tijd snelle leerverbeteringen.

Het gaat om meer dan leren alleen!

De knelpunten waar uw kind waarschijnlijk tegen aanloopt werken ook door op andere gebieden. Uw kind voelt angst wanneer zij moet presteren, bijvoorbeeld bij een toets. Ze voelen zich onterecht dommer of omdat ze “anders” denken voelen ze zich buitengesloten of niet begrepen. Ze zetten vaak dingen niet door, of lijken in hun eigen wereld op te gaan.

Openingstijden: 

maandag & dinsdag  8.45 tot 14.15

woensdag  8.45 tot 12.00

donderdag & vrijdag 8.45 tot 14.15

Na schooltijd in overleg op maandag en donderdag