Welkom bij Slimmere Ikken

Slimmere Ikken biedt hulp op maat bij leerproblemen bij leerlingen in het basisonderwijs.

kenmerken van Dyslexie.

moeite hebben met de volgende taken:

automatiseren van letters, spellingregels

leren van rijtjes,woordjes

onleesbaar handschrift of erg traag tempo

spellend of radend blijven lezen

verschil zien tussen d/b en p/q

verschil horen tussen de klanken m/n, p/t, s/f/g, eu/u/ui

meervoudige opdrachten uitvoeren

deze kinderen zijn ook vaak zeer faalangstig.

Veel vuldig omdraaien van letters

Een screeningstest kan uitsluitsel geven of uw kind naar een orthopedagoog moet voor een dyslexieverklaring of niet.

De test kost € 90,00 en duurt 1 1/2 uur.

ik werk op factuurbasis. Contant geld hoeft dus niet meegenomen te worden.

Er kan al wel begonnen worden met een verbeter traject zonder verklaring.

kenmerken van Dyscalculie

moeite hebben met de volgende taken:

automatiseren van cijfers, tafels

leren van jaartallen,topografie

onleesbaarhandschrift of erg traag tempo

meervoudige opdrachten uitvoeren

de weg terug vinden

tijdsbesef

waarde van geld inschatten

deze kinderen zijn ook vaak zeer faalangstig.

veel vuldig omdraaien van cijfers

Een screeningstest kan uitsluitsel geven of uw kind naar een orthopedagoog moet voor een dyscalculieverklaring of niet.

(rekenen wordt meegenomen bij dyslexie als dit op de aanvraag wordt vermeld)

De test kost € 90,00 en duurt 1 1/2 uur.

Er kan al wel begonnen worden met een verbeter traject zonder verklaring.

Zo als u waarschijnlijk al heeft opgemerkt komen veel van deze kenmerken ook voor bij kinderen die beelddenken. Het is dan ook verstandig om goed te onderzoeken wat het "probleem" is voordat er tot actie overgegaan kan worden.

Bij een ernstig motorisch probleem kan het raadzaam zijn om naar een goede kinderfysiotherapeute te gaan.

Uit onderzoek blijkt namelijk dat maar 3% van de kinderen dyslexie heeft. In de praktijk ondervinden echter veel meer kinderen dat lezen en rekenen niet van zelf gaat.