Welkom bij Slimmere Ikken

Slimmere Ikken biedt hulp op maat bij leerproblemen bij leerlingen in het basisonderwijs.

Wat is faalangst ?

Faalangst is de angst om te mislukken in situaties waarin iemand wordt beoordeeld of denkt te worden beoordeeld. Die angst werkt belemmerend.

Faalangstige kinderen ontwikkelen een denken vanuit een negatief zelfbeeld. De vrees om te mislukken staat centraal. Dit bepaald hun denken.

Het eerste wat opvalt bij faalangst is " er komt niet uit wat er in zit".faalangsttraining per 30 minuten € 17,50

signalen voor faalangst komen vooral op school tot uiting, maar kan ook thuis gesignaleerd worden.

het kind wil vaak bevestiging hebben.

het kind is snel uit balans wanneer de sfeer minder goed is.

bij nieuwe opdrachten of situaties kijkt het graag de kat uit de boom

het is overgevoelig voor kritiek

het kind durft niet te weigeren als iemand wat van hem/haar gedaan wil krijgen.

tijdens toetsen:

"klapt hij/zij dicht"

begint als laatste aan de toets

begint vaak met de moeilijkste vragen

heeft aan het einde van de toets geen idee hoe hij/zij de toets heeft gemaakt

hakkeld/stotterd als het iets moet vertellen of voorlezen

veel friemelen,wiebelen,oppervlakkige ademhaling,vaak een bezoek brengen aan de wc/vluchtgedrag, buikpijn,hoofdpijnwat gebeurt er bij faalangst ?

Angst is een reactie op gevaar. Angst levert energie en kracht. De hersens geven een seintje om adrenaline te maken. Dit activeert de spieren die nodig zijn om een inspanning te leveren. De hartslag wordt sneller, het zuurstofgebruik gaat omhoog en de ademhaling sneller.Doordat het bloed en dus ook de zuurstof vooral naar de benen en armen gaat, wordt het op dat moment uit de hersenen onttrokken. Het denkvermogen wordt op dat moment geblokeerd. Het gevolg is dat het kind niet helder meer kan denken. het kind voelt nog meer angst. Er wordt nog meer adrenaline geproduceerd.Het kind kan nog minder denken en krijgt een complete black-out! Dit bevestigd wat hij/zij al dacht ik kan het niet,ik ben dom.

Dit denk proces is moeilijk om te buigen maar niet onmogelijk. Met kleine stapjes kan het kind zich beter leren weren en begrijpen.