Welkom bij Slimmere Ikken

Slimmere Ikken biedt hulp op maat bij leerproblemen bij leerlingen in het basisonderwijs.

Op deze pagina vindt u enkele kenmerken van beeldenken. Niet alle kenmerken hoeven voor uw kind te gelden.

kenmerken:

 • luisteren met een half oor.
 • moeite met verwerking mondelinge informatie
 • veel misverstanden
 • vertraagde of te snelle reactie op aanwijzingen en opdrachten.
 • motorisch onhandig
 • geen ritme-of maatgevoel
 • gebrekkig tijdsbesef
 • verwarren links/rechts
 • moeite met zaken op (volg)orde te houden
 • zwakke articulatie ( moeilijk te verstaan)
 • struikelen over woorden
 • "praten met de handen"
 • woordvindingsproblemen
 • eigen(aardig)woordgebruik
 • clownesk gedrag
 • gemakkelijk afteleiden
 • korte spanningsboog
 • moeite met het afmaken van dingen
 • groot doorzettingsvermogen
 • lage frustratie drempel
 • koppig/halsstarrig
 • rommelig/chaotisch
 • faalangst
 • overdreven rechtvaardigheidsgevoel

wat kan er aangedaan worden?

Als eerste is het handig om te onderzoeken of uw kind van nature een beelddenker is of dat hij dit noodgedwongen is omdat de ogen niet goed willen samenwerken.

Bij het beelddenkonderzoek ( los €40,00) wordt gekeken aan de hand van een bouwwerk van een dorp of uw kind een beelddenker is. Ook kunnen er andere dingen uitkomen zoals frustratie, moeite hebben met communicatie en oog samenwerkingsproblemen. 

Hiervan wordt een verslag gemaakt en de bevindingen en aanbevelingen worden in een vervolg gesprek met u besproken.

schoolbasis werkboek:

Naast het onderzoek kan er ook gewerkt worden via een werkboek. Dit werkboek bestaat uit 8 lessen. In iedere les wordt er ingegaan op het zelfbeeld en de reductie van faalangst. Daarnaast wordt er middels deze methode ook het begrijpendlezen aangepakt en het "lezen" van sommen.

Iedere les wordt afgesloten met 10 minuten op de Bellicon. Door bewegen en leren samen te voegen blijft het geleerde beter "hangen". tevens helpt het bij het vinden van de balans, waardoor uw kind een beter zelfbeeld krijgt.


De lessen kosten € 20,00 per keer. Dit is inclusief het werkboek.

De lessen duren 30 minuten per keer. Het is aan te raden om dit 1 keer per week te doen.

Ik werk op factuurbasis, dus contant geld meenemen is niet nodig!