Welkom bij Slimmere Ikken

Slimmere Ikken biedt hulp op maat bij leerproblemen bij leerlingen in het basisonderwijs.

Waarom Slimmere ikken?

Slimmere ikken gelooft in een aanpak die verder gaat dan alleen het aanpakken van bijvoorbeeld lezen of schrijven. Slimmere ikken is ook niet alleen gericht op bijvoorbeeld alleen dyslexie, maar zet het kind centraal. Ieder kind en ook die van u is uniek.  Slimmere ikken onderzoekt de onderliggende problemen, vaak gaat het om een combinatie.  Naast kennis op het aanpakken van dyslexie, dysgrafie, dyscalculie is ook erkende deskundigheid aanwezig op het herkennen van beelddenken (beeld en brein methodiek), problemen met samenwerking van ogen (visual screening) en het wegnemen van oog stress (lezen in kleur). Bijzonder is de combinatie met 20 jaar ervaring als basisonderwijzeres. Slimmere ikken weet hoe scholen en leerkrachten werken. Deze kennis zorgt ervoor dat  u en uw kind geholpen worden met een praktisch en doeltreffend aanpak op maat. Door de praktijk ervaring op scholen met verschillende onderwijsvisies is Slimmere ikken als geen ander in staat om de aanpak ook praktisch te laten aansluiten bij de school van uw kind. Slimmer ikken weet uit ervaring dat de samenwerking met school en u als ouder het meest succesvol is.


Hoe werkt het dan?

Een persoonlijke aanpak werkt het beste. Daarom starten we met een gratis intake gesprek. Doel is om een zo compleet mogelijk eerste beeld te krijgen op de problematiek en de mogelijke achterliggende problemen. Daarnaast heeft u ook vast veel vragen die in het gesprek meegenomen kunnen worden.

Om een volledig beeld te krijgen volgt daarna een intake onderzoek. Hierin worden diverse aspecten onderzocht. Een speelse ogentest maakt daar bijvoorbeeld onderdeel van uit. Dit om mogelijke problemen met betrekking tot samenwerking met de ogen uit te sluiten of vast te stellen. Daarnaast wordt ook getest op mogelijk ogenstress tijdens het lezen en wordt onderzocht in hoeverre uw kind al dan niet een beelddenker is. De resultaten van ondermeer deze testen zijn in hoge mate bepalend voor de samenstelling van de aanpak op maat. Tevens geven deze testen inzicht in de mogelijkheden en gave van uw kind. Uiteraard kan Slimmere ikken ook dyslexie, dyscalculie en dysgrafie screenen mocht dit van toepassing zijn

Wie is Slimmere ikken?

Slimmere ikken is een initiatief van Daniëlle  van Stokkum. Zij is gediplomeerd dyslexie coach en daarnaast deskundige op het gebied van Visual Screening, Beelddenken, Lezen in Kleur. Tevens heeft Daniëlle een PABO-opleiding aangevuld met diverse opleidingen op het gebied van sociaal emotionele training.